Beregn sum af serien 1- 1/2 + 1/3 - 1/4 ...
Summen siges at være lig ln(2).


    

Beregn opsparing over en årrække med renter.


       Resultat: 


Beregn skat og nettoløn.

kr.

%

%

kr.

kr.

%